แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระพิรุณร่มเย็นกระเซ็นสาด
รุกขชาติต่างฟื้นคืนชีพใหม่
พฤษภาเป็นเดือนเตือนจิตใจ
เพื่อชาวนาชาวไร่ไถหว่านดำ
เพราะพื้นดินอุดมสมบูรณ์ค่า
เป็นเวลาฟ้าฝนดลชื่นฉ่ำ
ยังเป็นเดือนเตือนใจให้จดจำ
ถึงพระแม่อุปถัมภ์ของชาวเรา

ด้วยพระศาสนจักรรักพระแม่
ผู้นำแท้มุ่งตรงองค์พระเจ้า
เพื่อพรหมจารีย์ศรีของเรา
ตั้งฉลองพระแม่เจ้าให้เราแล
เชิญสรรเสริญมารีย์ศรีสวัสดิ์
ถวายสัตย์ซื่อตรงต่อองค์แม่
ยิ่งบำเพ็ญฤทธิ์กุศลพระนางแล
ยิ่งพระแม่สงสารโปรดปรานเอย