แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ก่อนจะสิ้นพระชนม์บนกางเขน
พระคริสต์ตรัสชัดเจนยิ่งนักหนา
ยวงจงรับพระนางเป็นมารดา
และแม่จ๋านั่นคือลูกของนาง
ดังนั้นในฐานะที่เป็นแม่
พระนางรักเราแท้ไม่เหินห่าง
อุปถัมภ์ค้ำจุนเราทุกทาง
เป็นสื่อกลางระหว่างพระกับเรา

หากว่าเราเรียนรู้ดูประวัติ
จะเห็นชัดเมตตาของพระเจ้า
ที่ทรงมอบพระมารดามาช่วยเรา
เพื่อแบ่งเบาเป่าปัดกำจัดภัย
เป็นมนุษย์อาจทะนงหรือหลงเหลิง
ทั้งอ่อนแออ่อนเชิงยิ่งไฉน
มีพยศตัณหานานาภัย
คงปราชัยหากทิ้งพระมารดา