แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ครั้งเทวดากาเบรียลน้อมเศียรแจ้ง
เพื่อสำแดงความจริงที่ยิ่งใหญ่
ว่าท่านนี้มีบุญกว่าหญิงใด
พระผู้ไถ่เลือกท่านเป็นมารดา
แต่มารีย์สุภาพราบเรียบยิ่ง
ถือเป็นสิ่งสรรเสริญเกินวาสนา
มุ่งมั่นถือพรหมจรรย์ตลอดครา
ไม่อยากเป็นมารดาพระทรงฤทธิ์

คำมารดาพรหมจารีเสมอ
จึงเลิศเลอสมนามความศักดิ์สิทธิ์
ด้วยเดชะพระบารมีของพระคริสต์
ผู้บริสุทธิ์ทรงฤทธิ์ไร้เขตแดน
เหมือนเพชรรัตน์สีใสเจียระไนแต่ง
กระทบแสงสุกสว่างพร่างพราวแสน
พระแม่คือมณีสวรรค์วิมานแมน
นิรมลแสนสุดสมพรหมจารี