แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

คุณค่าของรูปพระ

พระมารดามารีย์ศรีสมร
ด้วยพระพรเบื้องบนกุศลส่ง
ได้ถูกต้องมองเห็นเป็นพระองค์
น่าพิศวงองค์พระอวตาร
พระเป็นเจ้าผู้สร้างสรรพสิ่ง
รักเราจริงยิ่งล้ำมหาศาล
ส่งพระบุตรบังเกิดเป็นกุมาร
เพื่อทำการไถ่โทษโปรดบาปเรา

พระแม่มองบุตรเจ้าเฝ้ารำพึง
ชอบมองชอบคิดถึงพระเป็นเจ้า
ความสนิทชิดเชื้อเหลือบรรเทา
พระคริสต์เนาอยุ่ในหทัยนาง
ให้เราหมั่นคิดถึงรำพึงพิศ
ภาพพระคริสต์พระแม่แลแบบอย่าง
จะช่วยให้ใจซึ้งถึงพระนาง
วิถีทางพบพระตลอดไป