แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มารดาอารีรัก

อัศจรรย์ครั้งนั้นที่คานา
สอนใจว่ามารีย์ศรีสวรรค์
ทรงทราบเหตุล่วงหน้าสารพัน
ช่วยได้ทันท่วงทีดีกระไร
ในงานเลี้ยงวิวาห์สุราหมด
เจ้าภาพจะอัปยศยิ่งไฉน
พระนางล่วงรู้เห็นความเป็นไป
ได้ตรัสให้พระองค์ทรงจัดการ

น้ำกลายเป็นเหล้าองุ่นคุณภาพเลิศ
งานจึงเกิดราบรื่นสนุกสนาน
พระแม่รักช่วยเหลือและเจือจาน
มิต้องการได้ชื่อหรือคำชม
หากพี่น้องเพื่อนบ้านของท่านทุกข์
จงให้สุขแก่เขาเท่าที่สม
ด้วยกิจการน้ำใจใช่คารม
แล้วสวรรค์จะนิยมชมชื่นแล