แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

องค์อุปถัมภ์คนอาภัพ

หากว่าท่านคับแค้นแสนลำบาก
ความยุ่งยากทำให้ไร้ความสุข
แม้ตกต่ำในชีวิตจิตท่วมทุกข์
เช่นติดคุกจองจำระกำใจ
หรือวิญญาณท่านหมองครองติดบาป
ไม่มีลาภเข้าวัดรับศีลได้
หรือสังคมถมทับขับท่านไซร้
หรือโรคภัยปมด้อยกระทำ

ถึงกระนั้นยังมีที่น้ำใจ
ถ้าหันไปพึ่งองค์อุปถัมภ์
พระมารดามารีย์ศรีผู้นำ
จะฟังคำร้องขออย่าท้อเลย
ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนคนอาภัพ
ผู้ตกอับที่ใจไม่เย็นเฉย
ใครมาพึ่งทรงช่วยไม่ละเลย
พี่น้องเอ๋ยวางใจในพระนาง