แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ท่าแห่งความรอด

มหาสมุทรสุดกว้างเดินทางไกล
มีแต่ภัยรอบตัวกลัวนักหนา
ด้วยพายุคลื่นลมทับถมมา
ทั้งฟ้าผ่าฟ้าร้องก้องทะเล
ยิ่งค่ำคืนฟ้าแลบแสงแปลบปลาบ
เห็นแต่ภาพเมฆเวียนเปลี่ยนหวนเห
ลมปะทะเรือเบี่ยงเอียงซวนเซ
แทบจะเททิ้งคว่ำลำเรือแล

เวลานี้มีอย่างเดียวเที่ยวหาท่า
ห่วงชีวาเรียกร้องเป็นของแน่
พบท่าพบความรอดปลอดภัยแล
ความจริงแท้ข้อนี้มีเปรียบกัน
การประจญทดลองของโลกนี้
ทุกคนมีพายุเป็นแม่นมั่น
จงเข้าพึ่งมารีย์มีสัมพันธ์
พระแม่นั้นคือท่ารอดปลอดวิญญา