แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แม่พระแสวงบุญ

พระแม่มารีจาริกแสวงบุญ
เป็นพระคุณเมตตาหาน้อยไม่
รวบรวมบุญจากเราได้เท่าไร
พระแม่ไซร้ถวายพระแทนชาวเรา
การจาริกแสวงบุญคุณค่ามาก
เมื่อบั่นบากทำไปเพื่อพระเจ้า
เพื่อแก้บนหรือใช้โทษบาปเรา
คนรุ่นเก่ารุ่นใหม่สนใจกัน

การถือบุญยาตรานี้มีอีกอย่าง
คือการห่างตัวเองเพื่อสวรรค์
โดยคิดถึงรับใช้ให้แบ่งปัน
ไม่ผูกพันทรัพย์สินเงินทองใด
หากทำได้เช่นนี้จะดีแน่
เพราะพระแม่มารีย์ศรีสมัย
ได้วางแบบล้ำเลิศประเสริฐใจ
ทุกสิ่งสละให้เพื่อพระมนุษย์เอย