แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
1938-immaculate_heart_of_mary
เมื่อพระชนมายุลุสิบสอง

มีฉลองประจำปีที่วิหาร

กรุงเยรูซาเล็มมโหฬาร

พระกุมารเสด็จไปในพิธี

งานสำเร็จเสร็จสรรพไม่กลับบ้าน

เพราะมีการงานหนึ่งเป็นหน้าที่

ปล่อยท่านหนอยอแซฟแม่มารีย์

กลับถิ่นที่โดยไม่ทราบสภาพจริง

หายอะไรหายได้ไม่นึกหวั่น

ที่สำคัญพระหายหายทุกสิ่ง

ท่านทั้งสองอกตรมระทมจริง

พระเจ้าประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใด

ตามสามวันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยเต็มที่

แต่แล้วความยินดีกลับยิ่งใหญ่

เมื่อได้พบพระองค์ผู้ทรงชัย

ประทับในวิหารบ้านพระองค์