แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

แบบอย่างแห่งการต่อสู้

ชีวิตคือการเดินทางไม่ว่างเว้น
ทั้งยังเป็นการต่อสู้ไม่รู้สร่าง
โลกียสุขของโลกโศกเศร้าจาง
เปรียบจุดหมายปลายทางช่างเหมือนควัน
หากว่าเรานบนอบตอบเสียงพระ
ก็ย่อมจะมั่นใจได้สวรรค์

ตอบเสียงพระคือติดตามความครบครัน
ตามทางพระแม่นั้นได้ดำเนิน
น้ำพระทัยของพระประเสริฐสุด
พระแม่รุดเดินทางระหกระเหิน
อียิปต์เบทเลแฮมพระแม่เดิน
เอนคาริมคานาเชิญพระแม่ไป
พระแม่เดินแน่วแน่พระแม่สู้
พระแม่รู้ความจริงอันยิ่งใหญ่
อยากให้เราใกล้ชิดติดตามไป
กางเขนชัยให้สวรรค์นิรันดร