แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เป็นบุญของผู้มีใจเมตตา

5d9484303504b74fa3b05ca0246887aeสหพันธ์นักบุญสุนทรศานติ์
จากวิมานภาวนาอุทิศให้
ทั้งคริสตชนคนดีปรานีไซร้
สวดขอมิสซาให้ได้ทุเลา
นั่นคือแหล่งทุกข์โศกโลกฝ่ายจิต
ไฟชำระมืดมิดพิษเพลงเผา
ช่วยตนเองมิได้ใครบรรเทา

หากว่ามิใช่เราชาวคริสตชน
เป็นบุญลาภแก่ผู้รู้สมเพช
พระเจ้าเมตตาตอบชอบเหตุผล
ช่วยวิญญาณไร้สุขทุกข์มืดมน
เป็นกุศลเป็นบุญอบอุ่นใจ
พระแม่คอยทุเลาบรรเทาทุกข์
ให้วิญญาณสบสุขชีวิตใหม่
คือสวรรค์พร้อมองค์พระทรงชัย
ทรงอยากให้เราด้วยช่วยวิญญาณ