แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako
ผมฝันตรงสงฆ์หนึ่งซึ่งศักดิ์สิทธิ์
เข้ามาชิดส่งสายประคำให้
และแล้วสายประคำที่อำไพ
เกิดมีแสงวิไลเจริญตา
จากสายเดียวกลายเป็นหลายสิบสาย
แต่ละเม็ดแพรวพรายยิ่งนักหนา
หลังจากฝันวันนั้นเป็นต้นมา
รู้สึกว่ารักชอบสายประคำ

เริ่มตั้งแต่สายเดียวเป็นหลายสาย
ไม่เคยคิดเบื่อหน่ายใจชุ่มฉ่ำ
มีเวลาเป็นสวดลูกประคำ
เครื่องโน้มนำบุญผลกุศลพร
ใครจะเอาบ้างหนออย่ารอฝัน
ไม่สำคัญเท่าเริ่มหนึ่งสายก่อน
สวดพินิจคิดถึงพระมารดร
แล้วพระพรสายประคำจะตามมา