แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ดวงใจแม่

mother mary wallpaper 5ดวงใจแม่แผ่ไปไม่สิ้นสุด

เพราะรักบุตรสุดใจไม่แปรผัน

เป็นความรักในองค์พระทรงธรรม์

ซึ่งผูกพันพิทักษ์รักษาเรา

มาตุรงค์ทรงประจักษ์ในโลกนี้

ก็เพื่อชี้หนทางพลางปัดเป่า

ให้พ้นบาปใหญ่น้อยคอยบรรเทา

เพราะรักเราเหล่าบุตรสุดอ่อนแอ

ทั้งที่ลูร์ดฟาติมาไม่ว่าไหน

ดวงพระทัยบริสุทธิ์ของพระแม่

หวังอำนวยช่วยเราอย่างเที่ยงแท้

รักไม่แพ้พระองค์ทรงรักเรา

เรื่องวิญญาณนั้นไซร้ใหญ่หลวงยิ่ง

ลูกจักทิ้งพระแม่ได้ไฉนเล่า

เว้นเสียแต่คนคิดจิตใจเบา

ไม่ยอมเข้าพึ่งแม่คงแย่เอย