แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พึ่งสองทาง

the-blessed-virgin-mary-mother-of-god-maggie-mayerจิตใจข้ามุ่งหวังยังโลกหน้า

โดยศรัทธาเลื่อมใสในพระแม่

บางคนว่าข้านี้ขี้อ่อนแอ

คอยพึ่งแม่เหมือนเด็กเล็กๆ ทำ

ใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ถือ

เพราะข้าคือคนขลาดพลาดถลำ

ได้ทำผิดต่อองค์พระทรงธรรม

ด้วยบาปกรรมชั่วร้ายหลายประการ

ข้าจึงต้องคิดถึงพึ่งพระแม่

ผู้ซึ่งพระให้ดูแลแผ่สงสาร

แทนพระองค์แจกจ่ายพระหรรษทาน

ให้วิญญาณกลับฟื้นคืนชีวา

ดังนั้นใครจะพึ่งแต่พระเจ้า

โดยไม่เอาพระแม่อารักขา

ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธา

ส่วนตัวข้าพึ่งหวังทั้งสองทาง

พึ่งสองทาง

 

จิตใจข้ามุ่งหวังยังโลกหน้า

โดยศรัทธาเลื่อมใสในพระแม่

บางคนว่าข้านี้ขี้อ่อนแอ

คอยพึ่งแม่เหมือนเด็กเล็กๆ ทำ

ใครจะว่าอย่างไรก็ไม่ถือ

เพราะข้าคือคนขลาดพลาดถลำ

ได้ทำผิดต่อองค์พระทรงธรรม

ด้วยบาปกรรมชั่วร้ายหลายประการ

ข้าจึงต้องคิดถึงพึ่งพระแม่

ผู้ซึ่งพระให้ดูแลแผ่สงสาร

แทนพระองค์แจกจ่ายพระหรรษทาน

ให้วิญญาณกลับฟื้นคืนชีวา

ดังนั้นใครจะพึ่งแต่พระเจ้า

โดยไม่เอาพระแม่อารักขา

ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธา

ส่วนตัวข้าพึ่งหวังทั้งสองทาง