^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ชุมนุมคริสตชนใหม่ 2014

DSC 0353 resize

9-10 พฤษภาคม 2014 ที่ผ่านมา พี่น้องคาทอลิก เป็นต้นในอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ คงทราบเป็นอย่างดีถึงพิธีอันสง่างาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติของสองนักบุญ ยอห์นที่ 23 และยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ที่ทางอัครสังฆมลฑลกรุงเทพ ฯ ได้เชิญพระธาตุชั้นหนึ่งของท่านนักบุญทั้งสอง มาประดิษฐานชั่วคราวไว้ที่ โรงเรียนยอแซฟอุปภัมถ์ สามพราน เพื่อให้เหล่าพี่น้องคริสตชนใจศรัทธา ได้ร่วมเคารพและขอพรพระธาตุ
ซึ่งงานในวันนั้นนอกจากจะมีการแห่พระธาตุแล้ว ยังมีการเสกอนุสาวรีย์ของท่านนักบุญทั้งสองอีกด้วย ทางคณะผู้จัดงาน ได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  พระคาร์ดินัลเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน เป็นผู้เสกอนุสาวรีย์ของท่านนักบุญ
และในวันเดียวกันนั้นเอง เรื่องอันน่าชื่อชมยินดีแห่งผืนนาของพระเป็นเจ้าก็ได้เกิดขึ้น เพราะพระองค์ได้ทรงส่งผู้เก็บเกี่ยวมาเพิ่มถึงสี่ท่าน ทำให้เกิดพิธีอภิเษกสงฆ์ใหม่ นำความชื่นชมยินดีมายังคริสตชนไทยถ้วนหน้า เป็นต้นครอบครัวของสงฆ์ใหม่ทั้ง 4 ท่าน พิธีการบวชพระสงฆ์ใหม่ ซึ่งได้แก่ สังฆานุกร ยอแซฟ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา  , สังฆานุกร ยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์, สังฆานุกร สเตเฟน วีรยุทธ เกียรติสกุลชัย, สังฆานุกร อันตน สุปิติ รวมอร่าม ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมงานกว่า 3พัน คน เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่อีกงานหนึ่งของความประทับใจแห่งอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ เลยก็ว่าได้

สำหรับคริสตชนทั่วไป งานดังกล่าว อาจถือเป็นงานปกติที่เห็นกันอยู่ทุกปี ยกเว้นแต่งานแห่พระธาตุของท่านนักบุญที่เกิดขึ้นไม่กี่ครั้งในช่วงชีวิตของคนเรา
แต่สำหรับคริสตชนใหม่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น เป็นพลังแห่งความเชื่อ ความศรัทธา ที่พวกเขาได้เห็น ผ่านความศรัทธาของเหล่าคริสตชนที่มารวมตัวกัน ณ งานในวันนั้น
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2014 ก่อนหน้าวันแห่พระธาตุและบวชพระสงฆ์ใหม่ ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ ได้จัดงาน “ชุมนุมคริสตชนใหม่” ซึ่งปกติทางศูนย์ฯล ก็จัดอยู่แล้วทุกปี หลังจากผู้เรียนคำสอน ได้รับศิลล้างบาป เพื่อให้บรรดาคริสตชนใหม่ของแต่ละวัด ได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ และบรรยากาศใหม่ๆ ท่ามกลางกลุ่มชุมชนคาทอลิก ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน จังหวัดนครปฐม
ซึ่งในปีนี้แม้ว่าจะมีการโยกย้ายคุณพ่อเจ้าวัด ซึ่งส่งผลต่อการสานงานต่อกับคุณพ่อเจ้าวัดองค์ใหม่ที่รับผิดชอบในเรื่องคริสชนใหม่ แต่ก็นับว่า คริสตชนใหม่ที่เข้าร่วมงานชุมนุมในครั้งนี้ ไม่น้อยไปกว่าครั้งก่อนๆสักเท่าไรเลย ปีนี้เรามีคริสตชนใหม่ ครูคำสอน และพ่อแม่อุปถัมภ์ที่เข้าร่วมงานดังกล่าว กว่า 70 ท่าน
จากวัดในสังฆมลฑลกรุงเทพฯ 10 วัดด้วยกันได้แก่ อาสวิหารอัสสัมชัญ บางรัก , วัดเซนต์จอห์น ,วัดแม่พระมหาการุณย์ ,วัดแม่พระฟาติมา ,วัดสะพานใหม่ ,วัดพระมารดานิจานุเคราะห์ ,วัดแม่พระสกลสงเคราะห์ ,วัดนักบุญมาร์โก ,วัดนักบุญเปโตร  ซึ่งในปีนี้เป็นพิเศษที่เรามีคริสตชนต่างชาติได้แก่ เวียดนาม และ อิตาเลียน มาร่วมงานด้วย
กิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม คริสตชนใหม่ร่วมรับฟังการอภิปราย หัวข้อ "สองบิดา พระสันตะปาปาผู้ศักดิ์สิทธิ์" โดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ ซึ่งร่วมสมัยใกล้ชิดกับทั้ง 2 พระองค์ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู  พระคาร์ดินัลเรนาโต ราฟาแอล มาร์ติโน และ พระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ ดำเนินรายการโดย มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ และ อาจารย์ ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
หลังจากนั้นก็ร่วมกิจกรรมอื่นๆตามขั้นตอนการชุมนุมคริสตชนใหม่ เช่นการทำความรู้จักซึ่งกันและกันผ่านเกมส์สนุกๆโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์คริสตศาสนธรรม ,ร่วมวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป โดยคุณพ่อเชษฐา ไชยเดช ,รับศิลแก้บาปครั้งแรก ,แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตคริสตชนใหม่ ฯล
อีกทั้งในวันที่ 10 พฤษภาคม คริสตชนใหม่ยังได้มีโอกาสร่วมเดินแห่พระธาตุและร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่อีกด้วย
ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานเชื่อแน่ว่า ความศรัทธา แบบอย่าง บรรยากาศของงานในวันนั้น จะสร้างความประทับใจให้กับพี่น้องคริสตชนใหม่ทุกท่านอย่างไม่มีวันลืม....

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9511
17300
55940
387105
816522
16623472
Your IP: 3.218.67.1
2020-02-26 13:36

สถานะการเยี่ยมชม

มี 438 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk