ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดฟื้นฟูจิตใจเตรียมรับศีลอภัยบาปครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC07594 resize

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดฟื้นฟูจิตใจเตรียมรับศีลอภัยบาปครั้งแรกของนักเรียนคาทอลิก โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ในวันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 8.00-12.00น.

 

โดยกิจกรรมเป็นลักษณะการสอนให้เด็กๆรู้จักพิจารณาว่าสิ่งใดบาปและไม่บาป ผ่านทางพยศชั่ว 7 ประการ และพระบัญัติ 10 ประการ รวมทั้งความสุขใจในการได้รับศีลอภัยบาป และในการรับศีลอภัยบาปครั้งแรกของเด็กๆมีคุณพ่อเอกรัตน์  หอมประทุม และคุณพ่อประจักษ์  บุญเผ่า มาเป็นผู้โปรดศีลอภัยบาปให้