ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดฐานจิตตาภิบาลในงานวันวิชาการ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC07125 resize

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดฐานจิตตาภิบาลในงานวันวิชาการ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558

เวลา9.00-15.00น. โดยครั้งนี้มีหัวเรื่องคือ "สุขใจในพระวาจาของพระเจ้า" กิจกรรมเป็นการอธิบายพระวาจาของพระเจ้าตอนหนึ่งและมีวีดีทัศน์ประกอบ พร้อมกับให้เด็กๆได้ตอบคำถามจากสิ่งที่เรียนรู้ไป โดยกิจกรรมแบ่งเป็นรอบ รอบละครึ่งชั่วโมง เข้าฐานมาทีละ 1 ห้องเรียน มีทั้งนักเรียนระดับประถมและมัธยมได้ร่วมในกิจกรรมนี้