ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมให้คนพิการที่สถานสงเคราะคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC06777 resize

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมให้คนพิการที่สถานสงเคราะคนพิการและทุพพลภาพพระประแดง ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-15.00น.

ในฝ่ายงานอภิบาลและฝ่ายงานะรรมทูตได้มีโครงการสอนคำสอนให้กับคนพิการและทุพพลภาพ พระประแดงในทุกวันพุธ โดยร่วมกับคุณครูมโนรัตน์ เติมนาค ผู้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายได้ไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งหมด 5 ท่าน กิจกรรมที่จัดเป็นเรื่อง "เดินไปกับพระเยซู" ผ่านกิจกรรมการอธิบายผ่านรูปภาพ ดูวีดีทัศน์ และระบายสีภาพ