อบรม "การใช้พระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์ในการสอนคำสอน" แก่ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบล และครูคำสอนอาสาสมัคร

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC06135 resize

ระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 มิถุนายน 2015 แผนกคริสตศาสนธรรมและแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้ให้การอบรมหัวข้อ "การใช้พระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์ในการสอนคำสอน" แก่ซิสเตอร์คณะรักกางเขนแห่งอุบล และครูคำสอนอาสาสมัคร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติการใช้ภาพ การระบายสี การปั้นดินน้ำมันเรื่องราวในพระคัมภีร์ การเล่าเรื่องพระคัมภีร์ให้สนุกและน่าสนใจ วิธีการอ่านพระคัมภีร์ในแบบต่างๆ การปั้นลวดลายพระคัมภีร์ การใช้วีดีทัศน์และใบงาน การทำหนังสือพิมพ์พระคัมภีร์ให้น่าสนใจและน่าอ่าน