ทีมคำสอนสัญจรได้ไปแบ่งปันในหัวเรื่อง"ฉันเดินไปกับพระเยซู"ให้กับซิสเตอร์คณะกลาริสคาปูชิน สามพราน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC06187 resize

ทีมคำสอนสัญจรได้ไปแบ่งปันในหัวเรื่อง"ฉันเดินไปกับพระเยซู"ให้กับซิสเตอร์คณะกลาริสคาปูชิน สามพราน ในวันที่ 16-19 มิถุนายน 2558

โดยการแบ่งปันครั้งนี้ ใช้ภาพรำพึงชุด "ฉันเดินไปกับพระเยซู" ในการรำพึงและไตร่ตรองชีวิต สลับกับการชมวีดีทัศน์เรื่องราวของพระคัมภีร์