เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้ไปแบ่งปันความเชื่อคาทอลิก (สอนคำสอน) ให้กับคริสตชนและผู้สนใจ ที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

28897

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 ช่วงเวลา 13:00- 1500 น. เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ได้ไปแบ่งปันความเชื่อคาทอลิก (สอนคำสอน) ให้กับคริสตชนและผู้สนใจ  ที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพ พระประแดง เป็นสัปดาห์ที่ 4 แล้ว    โดยในสัปดาห์นี้ยังคงแบ่งปันในเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลมหาพรต  ตอน พระมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งต่อจากสัปดาห์ก่อน (พระเยซูเจ้าเสด็จเจ้ากรุงเยรูซาเล็ม – อาหารค่ำมื้อสุดท้าย – ล้างเท้าบรรดาอัครสาวก) การแบ่งปันนี้เป็นการเสริมการทำงานของกลุ่มฆรวาสแพร่ธรรม ซึ่งคุณมโนรัตน์ ได้ทำงานนี้มาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว มีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 70 คน ได้รับชมวีดีทัศน์ การบรรยายและการเล่นเกมให้เข้าใจถึงจิตตารมย์เทศกาลมหาพรต  ความหมายของการรับมหาทรมาณของพระเยซูคริสตเจ้า และเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อ

เจ้าหน้าที่ในงานฝ่ายอภิบาลและธรรมทูตก็จะเวียนกันมาแบ่งปันความรู้ข้อความเชื่อคาทอลิกให้แก่บรรดาผู้พิการเป็นประจำในทุกๆวันพุธของทุกสัปดาห์ในโอกาส