ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมฐานจิตตาภิบาล วันวิชาการโรงเรียนไตรราชวิทยา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

6-2-58 52

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมฐานจิตตาภิบาล วันวิชาการโรงเรียนไตรราชวิทยา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

โดยเป็นกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เนื้อหาและข้อคำสอนเบื้องต้น โดยที่เด็กๆสามารถเข้ามาตอบคำถามได้ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต สามารถร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้และความสนุกควบคู่กันไป