ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC05747 resize

วันที่ 21-22 มกราคม 2015 ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในหัวข้อ "จุดเปลี่ยน : ตามรอยนักบุญเปาโล" เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้ถึงประวัติของนักบุญเปาโล ก่อนที่ท่านจะพบกับจุดเปลี่ยนในชีวิต จนกลายมาเป็นผู้ประกาศพระนามของพระเยซูเจ้า และบอกเล่าเรื่องราวแห่งความรักของพระองค์ให้กับผู้อื่นได้รู้จัก โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมผ่านทางการชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติของนักบุญเปาโล (Super Book) พร้อมกับมีใบงาน ตอบคำถาม หาข้อแตกต่าง ค้นหาคำตามคำบอก (ผลของพระจิตเจ้า) และแปลความหมายของคำสอนของนักบุญเปาโล "จงรักด้วยใจจริง จงหลีกหนีความชั่ว จงยึดมั่นในสิ่งที่ดี"