foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

5-3-57 28

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียน ป.6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม  ในวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 15.00-16.15น. โดยจัดกิจกรรมในหัวข้อ "เกลือและแสงสว่าง" โดยรูปแบบกิจกรรม เป็นการเรียงลำดับความข้อในพระคัมภีร์ให้ได้ใจความสมบูรณ์ มัทธิว บทที่ 5 ข้อ 13 ​“ท่าน​ทั้ง​หลาย​เป็น​เกลือ​ดอง​แผ่น​ดิน ถ้า​เกลือจืด​ไป​แล้ว จะ​เอา​อะไร​มา​ทำ​ให้​เค็ม​อีก​เล่า เกลือ​นั้น​ย่อม​ไม่​มี​ประโยชน์​อะไร นอก​จาก​จะ​ถูก​ทิ้ง​ให้​คน​เหยียบย่ำ" ต่อด้วยกิจกรรมส่งต่อเกลือและเทียน และสุดท้ายรวมกลุ่มเพื่อสรุปข้อคิดที่ได้รับจากบทความในพระคัมภีร์ และข้อคิดที่ได้รับจากกิจกรรม

แบ่งปันข้อคิด

 • เกลือเปรียบเสมือนคนดี แม้จะหกลงบนพื้นก็ยังคงรักษาความดีเหมือนเดิม และเทียนก็สามารถเปรียบไดกับสำนวนที่ว่า "คบคนพาล พาลไปหาผิด คนบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล" เพราะลมก็เปรียบเสมือนคนพาล ที่จะทำให้ความดีเสื่อมลงเมื่อไรก็ได้ แต่เทียนเล่มใหญ่ก็เหมือนบัณฑิตที่ทำให้ความดีมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนบรรลุเป้าหมาย
 • เปรียบเกลือเป็นความดี เราควรรักษามันไว้ เปลวเทียนเปรียบเหมือนแสงสว่างในชีวิต และถ้าแสงสว่างดับ ครูก็เปรียบดังแสงสว่างที่คอยชี้นำไป
 • เกลือก็เปรียบเสมือนความดีที่เราทำ เราสามารถที่จะเลือก รักษามันไว้ หรือละทิ้ง ถ้าเราเลือกที่จะเก็บมันไว้ มันจะเป็นประโยชน์  ในทางกลับกัน การที่เราทิ้งมัน เกลือก็ยังคงเป็นความดี แต่เราจะไม่สามารถใช้ประโยชน์มันได้อีก การประคองเทียน ทำให้เราได้รับความสามัคคี แล้วการที่ไฟดับเหมือนกับเราอาจจะหลงไปทำความผิด แล้วพอได้ไฟใหม่ เหมือนมีคนนำทางให้เราให้พบแสงสว่างอีกครั้ง
 • เกลือก็เหมือนความดีที่เราต้องพยุงมันไว้ให้คงรักษาอยู่ได้ เราควรรักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็มให้มันอยู่ในใจเราเสมอ เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในช่วงชีวิตเรา ให้เกิดความสุขและความมั่นคงในชีวิต
 • เทียนเล่มใหญ่เปรียบเสมือนพ่อ แม่ ครูอาจารย์ที่คอยให้/เป็นแสงสว่าง ให้เทียนเล่มน้อยได้เติมเต็มจุดแสงขึ้นมาได้อีกครั้งก็เปรียบเสมือนครูอาจารย์ พ่อแม่ ที่จะคอยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำเพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขเหมือนเปลวไฟที่ส่องสว่างได้แม้ในยามมืด
 • การประคองเกลือกับการรักษาแสงสว่างของไฟ เกลือหมายถึงการประคับประคองชีวิต และเวลาไฟดับ เหมือนว่าชีวิตสิ้นหวัง เราจะกลับไปจุดเทียนใหม่ ก็เหมือนกับการกลับไปหาครอบครัว ให้พวกเขาให้กำลังใจ


แต่ละกลุ่มเลือกข้อใดข้อหนึ่งที่กลุ่มประทับใจจากปรีชาญาณในชีวิตเพื่อนำไปปฏิบัติ

 1. ถ้าไม่ทำความดีที่บนดิน จะถวิลถึงสวรรค์นั้นอย่าหมาย
 2. แสงสว่างทำลายความมืด ปัญญาทำลายความโง่
 3. คนฉลาดที่ขาดคุณธรรม เป็นผู้นำที่ดีไม่ได้
 4. ศีลธรรมไม่มีวันเสื่อม แต่คนต่างหากที่เสื่อมจากศีลธรรม
 5. จงอย่าทำบาปเพราะเห็นแก่ตัว อย่าทำชั่วเพราะเห็นแก่คนอื่น
 6. ระฆังดังเมื่อคนตี คนดีไม่ตีก็ดัง ทำดีแล้วดัง ดีกว่าคนชังเพราะชั่ว
 7. สร้างสรรค์อะไรทิ้งไว้บ้าง มุมหนึ่งคือจะได้ภูมิใจ อีกมุมคือ ความหมายของการเกิดมา
 8. ถ้าใช้เวลากับเรื่องไร้สาระน้อย จะมีเวลาให้เรื่องมีสาระเยอะขึ้น