DSC 1524 resize

หลังจากไปจัดกิจกรรมช่วงสั้นๆกับซิสเตอร์กลาริสคาปูชินที่บ้านแสงอรุณ จ.ประจวบ  ซิสเตอร์ได้เขียนแบ่งปัน ข้อคิดดีๆ ดังนี้ค่ะ

1.    พระเยซูเจ้ามอบหน้าที่ให้เราดูแลกางเขนนี้ตอนไหน
-    ตอนรับศีลล้างบาป
-    พระเยซูเจ้ามอบหน้าที่ดูแลกางเขนนี้  ตั้งแต่ตอนเรารับศีลล้างบาปแล้ว  และเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ถึงพันธกิจที่พระมอบให้ในเวลาที่เริ่มเข้าสู่ชีวิตนักบวช
-    พระเจ้าให้เราติดตามพระองค์ตั้งแต่เราเกิดมา  ตั้งแต่เกิดเราทุกนก็มีส่วนร่วมในงานไถ่กู้ของพระองค์แล้วค่ะ
-    พระเยซูเจ้ามอบหน้าที่ให้ดูแลกางเขนนี้  ตั้งแต่ตอนเรารับศีลล้างบาปแล้ว  และเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆถึงพันธกิจที่พระมอบให้ในเวลาที่เริ่มเข้าสู่ชีวิตนักบวช
-    พระเจ้าให้เราติดตามพระองค์ตั้งแต่เราเกิดมา  ตั้งแต่เกิดเราทุกคน ก็มีส่วนร่วมในงานไถ่กู้ของพระองค์แล้วค่ะ
-    เมื่อรู้จักพระองค์ติดตามรับใช้พระองค์ในชีวิตนักบวช  มีกางเขนหลากหลาย
-    ฉันรับกางเขนมาในชีวิต  เมื่อฉันรับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระ  ฉันก็มีเครื่องหมายกางเขน
-    กางเขนที่พระองค์ให้ฉันดูแล คือ ตั้งแต่วันที่ฉันได้รับศีลล้างบาป  ตัวแทนของพระเยซูเจ้าขีดไม้กางเขนที่บนหน้าผาก

2.หน้าที่ที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้เราแต่ละคน แต่ละบทบาท คืออะไรบ้าง เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
- หน้าที่และบทบาทแตกต่างกันตามกระแสเรียก และพระพรที่พระประทานให้ที่เหมือนกันก็คือ ทุกกระแสเรียกต่างก็มุ่งสู่จดหมายเดียวกันคือ “พระเจ้า” คือการทำให้พระประสงค์ของพระสำเร็จไปในชีวิตของตน
-หน้าที่ของฉันเหมือนกับพี่น้องคนอื่นในจิตตารมณ์ของฉัน  และฉันคิดว่าหน้าที่พิเศษของฉัน  และฉันคิดว่าหน้าที่พิเศษของฉัน  การที่จะซื่อสัตย์ในการภาวนาอย่างสม่ำเสมอในการที่เลียนแบบพระองค์ในการเจริญชีวิตประจำวันด้วยการซื่อสัตย์ คือตารางเวลาและในสิ่งเล็กน้อย
-สวดภาวนาให้ผู้อื่น ตื่นเฝ้าทั้งกลางวันและกลางคืน  สวดแทนผู้ที่ไม่มีเวลาสวด  โอบกอด  พี่น้องที่มีความทุกข์โศกเศร้าด้วยคำภาวนาเสมอ
- ฉันต้องรักษาพระคุณที่พระองค์ประทานให้ในชีวิตคริสตชน  ในกระแสเรียก  ในชีวิตนักบวช  บทบาทฉันเป็นเพียงผู้รับใช้  เป็นเหมือนป้ายบอกทางผู้อื่นให้รู้จักพระองค์  และเดินไปอย่างถูกต้อง  เป็นแบบอย้างที่ดี  มีรอยยิ้ม  มีความสุข  และที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์  ต่อพระคุณที่ได้รับ
- บทบาทของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปในสภาพของแต่ละคน  แต่ที่เหมือนกันคือ การเป็นป้ายชี้ทางให้คนรู้จักพระเยซูเจ้า  รู้จักความรักความเมตตาของพระองค์  สิ่งที่ทำได้ก็คือ ทำออกมาในชีวิตเรา

3. ท่านเคยเบื่อ หรือหมดแรงที่จะดูแลกางเขนหรือไม่
- กระแสเรียก การเป็นสงฆ์ นักบวช ชีวิตหมู่คณะไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่เรื่องยาก แต่เรียกร้องการเสียสละน้ำใจทั้งครบ  น้อมรับเหตุการณ์  ความยากลำบากต่างๆที่เข้ามา  บางวันก็หนัก  บางวันก็เบา  บางวันร้องไห้ บางวันหัวเราะ กระแสเรียกการเป็นนักบวชเปรียบเสมือนสมบัติล้ำค่าชิ้นหนึ่ง  แต่มันบอบบางเหลือเกิน  อาศัยความรักของพระเจ้าต้องดูแลรักษาไว้สุดดวงใจค่ะ
-ไม่อาจเรียกว่าเบื่อค่ะ แต่มีช่วงเวลาแห่งความเหนื่อยและท้อที่รู้สึกว่า  ไม่อาจทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้สำเร็จครบครันเท่านั้นค่ะ
-มีความสุขกับพระเยซูเสมอในกางเขนแห่งรัก  รู้ว่าพระเยซูไม่เคยห่าง ไม่เคยทอดทิ้ง เป็นกำลังใจ อยู่ใกล้ๆเสมอ แม้มองไม่เห็น พระองค์อยู่ในใจในชีวิต เป็นหนทาง ความจริงและชีวิต บัดนี้และนิรันดร์
- ฉันเคยเบื่อ เคยหมดแรงและเคยหมดกำลังใจ แต่ฉันสัมผัสว่าพระหรรษทานของพระเจ้ามา และมีอย่างเพียงพอเสมอในยามฉันอ่อนแอ
- ก็เคยเบื่อ หมดแรง และเคยล้ม เนื่องจากอุปสรรค  ความยากลำบาก การทดลอง  ความเจ็บป่วย สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกางเขนในชีวิตประจำวัน  แต่ก็ได้พบพลังใหม่ในพระองค์เสมอ


4. เมื่อเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้ว เราจะได้รับอะไรจากพระ
-มีความสุขกับพระเยซูเสมอในกางเขนแห่งรัก  รู้ว่าพระเยซูไม่เคยห่าง  ไม่เคยทอดทิ้ง เป็นกำลังใจ  อยู่ใกล้ๆเสมอแม้มองไม่เห็น  พระองค์อยู่ในใจในชีวิต  เป็นหนทาง ความจริง และชีวิต  บัดนี้และนิรันดร์
-ความสุขแท้+สวรรค์ + ชีวิตหนึ่งเดียวกับพระ พระเยซูตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เราอยู่กับเจ้า”
-เมื่อเราปฏิญาณศีลบน  ทำคำสัญญาตั้งใจกับพระเจ้า คุณแม่อธิการรับคำปฏิญาณ+สัญญาในนามของพระเจ้าว่า “ข้าพเจ้าในนามของพระศาสนจักร + ภราดรภาพของเรา  ขอสัญญาว่า  หากลูหปฎิบัติตามสิ่งที่ปฏิญาณไว้ พระเจ้าสัญญาจะประทานชีวิตนิรันดรแก่ลูก” เพราะฉะนั้น ซิสเตอร์เชื่อว่า  ชีวิตที่หวังร่วมเป็นหนึ่งกับพระเจ้าในโลกนี้  จะสมบูรณ์เมื่อเสร็จภารกิจในโลกนี้ค่ะ
- ได้รับความสุข ความชื่นชมยินดี ซึ่งไม่มีใครแย่งชิงจากเราไปได้