7-8-6-56 063

ทีมคำสอนสัญจรได้เป็นวิทยากรอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 สัมมนาคำสอนภาคปฏิบัติ-ฝึกปฏิบัติจัดทำสิ่อเพื่องานจิตตาภิบาล

ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2556 โดยมีคุณครูจิตตาภิบาลจากโรงเรียนต่างๆในสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 19 ท่าน(จาก 13 โรงเรียน) เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งการอบรมเป็นการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 3 โปรแกรมคือ Proshow producer , Powerpoint และ Filpalbum ซึ่งในแต่ละโปรแกรมสามารถนำไปประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานจิตตาภิบาลในโรงเรียนได้มากขึ้น

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ

1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

7-8-6-56_001.JPG 7-8-6-56_002.JPG 7-8-6-56_003.JPG

7-8-6-56_004.JPG 7-8-6-56_005.JPG 7-8-6-56_006.JPG

7-8-6-56_007.JPG 7-8-6-56_008.JPG 7-8-6-56_009.JPG

7-8-6-56_010.JPG 7-8-6-56_011.JPG 7-8-6-56_012.JPG

7-8-6-56_013.JPG 7-8-6-56_014.JPG 7-8-6-56_015.JPG

7-8-6-56_016.JPG 7-8-6-56_017.JPG 7-8-6-56_018.JPG

7-8-6-56_019.JPG 7-8-6-56_020.JPG 7-8-6-56_021.JPG

7-8-6-56_022.JPG 7-8-6-56_023.JPG 7-8-6-56_024.JPG

7-8-6-56_025.JPG 7-8-6-56_026.JPG 7-8-6-56_027.JPG

7-8-6-56_028.JPG 7-8-6-56_029.JPG 7-8-6-56_030.JPG

7-8-6-56_031.JPG 7-8-6-56_032.JPG 7-8-6-56_033.JPG

7-8-6-56_034.JPG 7-8-6-56_035.JPG 7-8-6-56_036.JPG

7-8-6-56_037.JPG 7-8-6-56_038.JPG 7-8-6-56_039.JPG

7-8-6-56_040.JPG 7-8-6-56_041.JPG 7-8-6-56_042.JPG

7-8-6-56_043.JPG 7-8-6-56_044.JPG 7-8-6-56_045.JPG

7-8-6-56_046.JPG 7-8-6-56_047.JPG 7-8-6-56_048.JPG

7-8-6-56_049.JPG 7-8-6-56_050.JPG 7-8-6-56_051.JPG

7-8-6-56_052.JPG 7-8-6-56_053.JPG 7-8-6-56_054.JPG

7-8-6-56_055.JPG 7-8-6-56_056.JPG 7-8-6-56_057.JPG

7-8-6-56_058.JPG 7-8-6-56_059.JPG 7-8-6-56_060.JPG

7-8-6-56_061.JPG 7-8-6-56_062.JPG 7-8-6-56_063.JPG

7-8-6-56_064.JPG 7-8-6-56_065.JPG 7-8-6-56_066.JPG

7-8-6-56_067.JPG 7-8-6-56_068.JPG 7-8-6-56_069.JPG

7-8-6-56_070.JPG 7-8-6-56_071.JPG 7-8-6-56_072.JPG

7-8-6-56_073.JPG 7-8-6-56_074.JPG 7-8-6-56_075.JPG

7-8-6-56_076.JPG 7-8-6-56_077.JPG 7-8-6-56_078.JPG

7-8-6-56_079.JPG 7-8-6-56_080.JPG 7-8-6-56_081.JPG

7-8-6-56_082.JPG 7-8-6-56_083.JPG 7-8-6-56_084.JPG

7-8-6-56_085.JPG 7-8-6-56_086.JPG 7-8-6-56_087.JPG

7-8-6-56_088.JPG 7-8-6-56_089.JPG 7-8-6-56_090.JPG

7-8-6-56_091.JPG 7-8-6-56_092.JPG 7-8-6-56_093.JPG

7-8-6-56_094.JPG 7-8-6-56_095.JPG 7-8-6-56_096.JPG

7-8-6-56_097.JPG 7-8-6-56_098.JPG 7-8-6-56_099.JPG

7-8-6-56_100.JPG 7-8-6-56_101.JPG 7-8-6-56_102.JPG

7-8-6-56_103.JPG 7-8-6-56_104.JPG 7-8-6-56_105.JPG

7-8-6-56_106.JPG 7-8-6-56_107.JPG 7-8-6-56_108.JPG

7-8-6-56_109.JPG 7-8-6-56_110.JPG 7-8-6-56_111.JPG

7-8-6-56_112.JPG 7-8-6-56_113.JPG 7-8-6-56_114.JPG

7-8-6-56_115.JPG 7-8-6-56_116.JPG 7-8-6-56_117.JPG

7-8-6-56_118.JPG 7-8-6-56_119.JPG 7-8-6-56_120.JPG

7-8-6-56_121.JPG 7-8-6-56_122.JPG 7-8-6-56_123.JPG

7-8-6-56_124.JPG 7-8-6-56_125.JPG 7-8-6-56_126.JPG

7-8-6-56_127.JPG 7-8-6-56_128.JPG 7-8-6-56_129.JPG

7-8-6-56_130.JPG 7-8-6-56_131.JPG 7-8-6-56_132.JPG

7-8-6-56_133.JPG 7-8-6-56_134.JPG 7-8-6-56_135.JPG

7-8-6-56_136.JPG 7-8-6-56_137.JPG 7-8-6-56_138.JPG

7-8-6-56_139.JPG 7-8-6-56_140.JPG 7-8-6-56_141.JPG

7-8-6-56_142.JPG 7-8-6-56_143.JPG 7-8-6-56_144.JPG

7-8-6-56_145.JPG 7-8-6-56_146.JPG 7-8-6-56_147.JPG

7-8-6-56_148.JPG 7-8-6-56_149.JPG 7-8-6-56_150.JPG

7-8-6-56_151.JPG 7-8-6-56_152.JPG 7-8-6-56_153.JPG

7-8-6-56_154.JPG 7-8-6-56_155.JPG 7-8-6-56_156.JPG

7-8-6-56_157.JPG 7-8-6-56_158.JPG 7-8-6-56_159.JPG

7-8-6-56_160.JPG 7-8-6-56_161.JPG 7-8-6-56_162.JPG

7-8-6-56_163.JPG 7-8-6-56_164.JPG 7-8-6-56_165.JPG

7-8-6-56_166.JPG 7-8-6-56_167.JPG 7-8-6-56_168.JPG

7-8-6-56_169.JPG 7-8-6-56_170.JPG 7-8-6-56_171.JPG

7-8-6-56_172.JPG 7-8-6-56_173.JPG 7-8-6-56_174.JPG

7-8-6-56_175.JPG 7-8-6-56_176.JPG 7-8-6-56_177.JPG

7-8-6-56_178.JPG 7-8-6-56_179.JPG 7-8-6-56_180.JPG

7-8-6-56_181.JPG 7-8-6-56_182.JPG 7-8-6-56_183.JPG

7-8-6-56_184.JPG 7-8-6-56_185.JPG 7-8-6-56_186.JPG

7-8-6-56_187.JPG 7-8-6-56_188.JPG 7-8-6-56_189.JPG

7-8-6-56_190.JPG 7-8-6-56_191.JPG 7-8-6-56_192.JPG

7-8-6-56_193.JPG 7-8-6-56_194.JPG 7-8-6-56_195.JPG