foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

21-1-56 06

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมฐานวันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วันที่ 21 มกราคม 2556 เวลา 9.00-14.00 น.

โดยทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมฐานจิตตาภิบาล เป็นกิจกรรมตอบคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ซึ่งนักเรียนที่มาร่วมฐานจะได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า และได้รับความสนุกควบคู่กันไปด้วย