11-1-56 030

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมฐานจิตตาภิบาล วันวิชาการเขต 6 โรงเรียนไตรราชวิทยา วันที่ 11 มกราคม 2556  เวลา 11.00 -14.00 น.

ซึ่งกิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมตอบคำถามเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า โดยเน้นให้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมฐานนี้ ได้รับทั้งความรู้และควาสนุกควบคู่กันไป มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนในเขต 6 ได้มาร่วมในกิจกรรมฐานนี้ ประมาณ 400 คน

11-1-56_001.JPG 11-1-56_002.JPG 11-1-56_003.JPG

11-1-56_004.JPG 11-1-56_005.JPG 11-1-56_006.JPG

11-1-56_007.JPG 11-1-56_008.JPG 11-1-56_009.JPG

11-1-56_010.JPG 11-1-56_011.JPG 11-1-56_012.JPG

11-1-56_013.JPG 11-1-56_014.JPG 11-1-56_015.JPG

11-1-56_016.JPG 11-1-56_017.JPG 11-1-56_018.JPG

11-1-56_019.JPG 11-1-56_020.JPG 11-1-56_021.JPG

11-1-56_022.JPG 11-1-56_023.JPG 11-1-56_024.JPG

11-1-56_025.JPG 11-1-56_026.JPG 11-1-56_027.JPG

11-1-56_028.JPG 11-1-56_029.JPG 11-1-56_030.JPG

11-1-56_031.JPG 11-1-56_032.JPG 11-1-56_033.JPG

11-1-56_034.JPG 11-1-56_035.JPG 11-1-56_036.JPG

11-1-56_037.JPG 11-1-56_038.JPG 11-1-56_039.JPG

11-1-56_040.JPG 11-1-56_041.JPG 11-1-56_042.JPG

11-1-56_043.JPG 11-1-56_044.JPG 11-1-56_045.JPG

11-1-56_046.JPG 11-1-56_047.JPG 11-1-56_048.JPG

11-1-56_049.JPG 11-1-56_050.JPG 11-1-56_051.JPG

11-1-56_052.JPG 11-1-56_053.JPG 11-1-56_054.JPG

11-1-56_055.JPG 11-1-56_056.JPG 11-1-56_057.JPG

11-1-56_058.JPG 11-1-56_059.JPG 11-1-56_060.JPG

11-1-56_061.JPG 11-1-56_062.JPG 11-1-56_063.JPG

11-1-56_064.JPG 11-1-56_065.JPG 11-1-56_066.JPG

11-1-56_067.JPG 11-1-56_068.JPG 11-1-56_069.JPG

11-1-56_070.JPG 11-1-56_071.JPG 11-1-56_072.JPG

11-1-56_073.JPG 11-1-56_074.JPG 11-1-56_075.JPG

11-1-56_076.JPG 11-1-56_077.JPG 11-1-56_078.JPG

11-1-56_079.JPG 11-1-56_080.JPG 11-1-56_081.JPG

11-1-56_082.JPG 11-1-56_083.JPG 11-1-56_084.JPG

11-1-56_085.JPG 11-1-56_086.JPG 11-1-56_087.JPG

11-1-56_088.JPG 11-1-56_089.JPG 11-1-56_090.JPG

11-1-56_091.JPG 11-1-56_092.JPG 11-1-56_093.JPG

11-1-56_094.JPG 11-1-56_095.JPG 11-1-56_096.JPG

11-1-56_097.JPG 11-1-56_098.JPG 11-1-56_099.JPG

11-1-56_100.JPG 11-1-56_101.JPG 11-1-56_102.JPG

11-1-56_103.JPG 11-1-56_104.JPG 11-1-56_105.JPG

11-1-56_106.JPG 11-1-56_107.JPG 11-1-56_108.JPG