คำสอนสัญจรจัดกิจกรรมอัสสัมคอนแวนต์ ประถม

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรม”มาเรียนรู้จักพระเยซูกันเถอะ”ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ แผนกประถม ในวันที่ 24-25 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 11.55-13.00น. โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2ช่วงด้วยกัน ช่วงแรกเป็นของเด็กนักเรียน
ระดับชั้นป.1-ป.3 และช่วงที่2 ของเด็กนักเรียนระดับชั้นป.4-ป.6 กิจกรรมที่จัดเป็นกิจกรรมตอบคำถามสนุกๆ และได้รับความรู้
ควบคู่กันไป