ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมฐานวันพระคัมภีร์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

14-12-55 111 

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมฐานวันพระคัมภีร์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี วันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 - 15.00 น.

โดยทีมคำสอนสัญจรได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับปีแห่งความเชื่อและบุคคลแห่งความเชื่อ มีการให้ความรู้เรื่องปีแห่งความเชื่อ ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับบุคคลแห่งความเชื่อจากพระคัมภีร์ ตอบคำถาม