ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ให้เด็กนักเรียนชั้นป.3-ป.6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

28-11-55 080

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ให้เด็กนักเรียนชั้นป.3-ป.6 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 9.00 น.-15.00น.

โดยเป็นกิจกรรมที่เน้นให้ความรู้เกี่ยวกับปีแห่งความเชื่อ มีการให้ความรู้เรื่องโลโก้ปีความเชื่อ และดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับพระเยซูเจ้า ทรงรักษาคนเจ็บป่วย โดยเน้นถึงความเชื่อช่วยพวกเขาให้หาย และตอบคำถาม ซึ่งเด็กๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกควบคู่กันไป