ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมเข้าเงียบเด็กนักเรียนคาทอลิกและผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

10-11-55 60

ทีมคำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมเข้าเงียบเด็กนักเรียนคาทอลิกและผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม

ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30-14.30 น. โดยในช่วงเช้าเป็นการจัดกิจกรรมกับเด็กนักเรียน มีการชมวีดีทัศน์เกี่ยวแม่พระและพระเยซูเจ้า  พร้อมตอบคำถาม มีการให้ความรู้เรื่องปีความเชื่อ เล่นเกมSudokuพระคัมภีร์  และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันทั้งเด็กและผู้ปกครอง เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อ  ไตร่ตรอง จากนิทานเรื่องเมล็ดข้าว ชมวีดีทัศน์ความรู้เกี่ยวกับพระตรีเอกภาพและ ตอบคำถาม