ทีมคำสอนสัญจรจัดกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ประถม ป.1-3

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

DSC01529 resize

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 ทีมคำสอนสัญจรได้กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจสำหรับนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์แผนกประถม ระดับชั้น ป.1-3 ซึ่งในการฟื้นฟูจิตของนักเรียนในครั้งนี้ หัวข้อเกี่ยวกับปีแห่งความเชื่อ เริ่มด้วยการแบ่งปันของคุณพ่อเอกรัตน์ หอมประทุม ในหัวข้อบุคคลแห่งความเชื่อในพระคัมภีร์ และต่อจากนั้นก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ อาทิเช่น ต้นไม้แห่งความเชื่อ บ่อแห่งความปรารถนา ชมวีดีทัศน์ในตอนที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ และตอบคำถาม ทำกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อให้เด็กเข้าใจในความหมายของความเชื่อ และแบบอย่างของบุคคลที่มีความเชื่อ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติในชีวิตของนักเรียนได้ เราไปชมความน่ารักของเด็ก และความร่วมมือของพวกเขากัน