ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมฐานให้กับสักการสถานคุณพ่อนิโคลาส ประจำเดือนกันยายน

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

13-9-55 001

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมฐานให้กับสักการสถานคุณพ่อนิโคลาส ประจำเดือนกันยายน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555

โดยในเดือนนี้เป็นเด็กนักเรียนคาทอลิกระดับป.2-ม.3 ของโรงเรียนมาเรียลัย  จำนวน 120 คน มาร่วมกิจกรรม โดยฐานคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมเป็นการตอบคำถามจากวีดีทัศน์  แบ่งปันความคิด โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อ เพื่อให้เข้ากับปีแห่งความเชื่อที่กำลังจะมาถึง ซึ่งเด็กๆจะได้ทั้งความรู้  ความเชื่อ และความสนุกควบคู่กันไป