ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมสัปดาห์แม่พระให้นักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

11-9-55 18

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมสัปดาห์แม่พระให้นักเรียนโรงเรียนแม่พระฟาติมาตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 จำนวน 1,500 คน

ในวันที่ 11 กันยายน 2555 เวลา 8.30-15.50 น. โดยกิจกรรมที่จัด นอกจากให้ความรู้เกี่ยวกับแม่พระแล้ว ยังเน้นเรื่องความเชื่อ เพื่อเป็นการต้อนรับปีแห่งความเชืออีกด้วย  โดยกิจกรรมจะเป็นลักษณะตอบคำถามจากวีดีทัศน์ ที่เด็กๆจะได้รับทั้งความรู้แะความสนุกควบคู่กันไป