ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

30-8-55 010

ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์และเดือนแม่พระอัสสัมชัญให้นักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-16.00น. โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนทีละระดับชั้น ในครั้งนี้เน้นเป็นพิเศษในเรื่องปีแห่งความเชื่อ จึงมีกิจกรรมเกี่ยวความเชื่อ ความหวังและความรัก  มีการดูวีดีทัศน์  ตอบคำถาม และเขียนแบ่งปันเกี่ยวกับความรีัก