สิ่งที่เด็กๆอยากแบ่งปันหลังชมวีดีทัศน์ชุดนี้

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

หลังจากเด็กๆโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ที่มาเข้าร่วมฟื้นฟูจิตใจ  ได้ชมวีดีทัศน์ชุดนี้จบ ก็ได้แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้รับไว้อย่างน่ารัก ดังต่อไปนี้ค่ะ

“หนูชอบวีดีทัศน์นี้มาก  มันทำให้หนูมีความเชื่อมากขึ้น  ทำให้หนูมั่นใจที่จะคุยกับพระเจ้า”  มายด์ ป.6/4“ความเชื่อคือการเชื่อในสิ่งที่เราไว้ใจและถ้าเราเชื่อเราก็สามารถทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำได้  และจากที่ได้ดูวีดีโอก็มีความรู้สึกดีใจที่ผู้หญิงหายจากโรคตกโลหิต  เพราะเขามีความเชื่อและเด็กผู้หญิงก็กลับเป็น” แบงก์ ป.6/1

“ความเชื่อของหญิงตกโลหิตทำให้นางหายจากโรค และชายที่ขอให้พระเยซูเจ้ารักษาบุตรสาว  เขาทั้งสองมีความเชื่อมาก” จาจ้า ป.4/7

“ความเชื่อทำให้เรารอดพ้นจากโรค่างๆได้” ด.ญ. อรดี  ศรีประเสริฐ

“ความเชื่อสามารถรักษามนุษย์ได้  สามารถทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ “ บูม ป.4/7

“หนูได้บทเรียนเรื่องความเชื่อแบบวีดีโอคือเชื่อในพระเจ้า” มุก ป.4/8

“หนูได้รับบทเรียนจากความเชื่อ  หนูรู้สึกชอบความเชื่อเพราะแค่แตะเสื้อก็สามารถหายจากโรคได้” เฟรชชี่ ป.4/2

“ความเชื่อทำเรารอด” พริม ป.4/2

“หนูชอบที่เธอมีความเชื่อทำให้เธอหาย  และผู้ชายที่ขอให้พระเยซูไปรักษาลูก  หนูรักพระเยซู” ปริม ป.3/8

“ถ้าเราเชื่อ  เราก็หวังในสิ่งที่เราอยากได้ ถ้าเราเชื่อพระเจ้ามีจริงเราก็ต้องเชื่อว่าพระองค์มีจริง”  ปังปอนด์ ป.4/2

“ความเชื่อจะทำให้หายได้  หนูชอบมากค่ะ” เจเจ ป.3/8

“ความเชื่อสามารถทำได้ทุกอย่าง” โฟกัส ป.3/2

“ถ้ามีความเชื่ออาจจะเกิดปาฏิหารย์ได้” เค้ก ป.4/6

“ความเชื่อทำให้พวกเขาหายได้  ชอบมากเลย” แบมแบม ป.3/5

“ความเชื่อเป็นความรู้สึกที่เราดีใจ” ปราย ป.3/4

“ความเชื่อทำให้เราพ้นอันตราย” แพทตี้ ป.3/7

“หญิงคนนั้นมีความเชื่อ” สมายด์ ป.4/4

“ชอบตอนที่หญิงตกโลหิตมีความเชื่อ  พระเยซูเจ้าทรงรักพวกเรา” ศุกลทรรศน์ ป.4/9

“หนูชอบตอนที่ผู้ชายที่มาขอให้พระเยซูเจ้าไปช่วยลูกของเขา  เพราะเขาความเชื่อของเขาจึงทำให้เป็นไปได้” วธูสิริ ป.3/2

“ผมรู้สึกประทับใจในความเชื่อของหญิงตกโลหิตและชายคนนั้นเหมือนที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า ความเชื่อทำให้เจ้ารอด”  พิชญ์ ป.4/7

“ความเชื่อของเราเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆได้  การที่คนนั้นแตะผ้าของพระองค์เพียงเล็กน้อยก็ยังทำให้หายจากโรคได้  เพราะมาจากความเชื่อเท่านั้น” ครูแอ๊ด

 

เข้าเงียบนักเรียนชั้น ม.1-3 ร.ร. มารีย์อุปถัมภ์-นักบุญเปโตร-อันนาลัย

"ความเชื่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ช่วยเราให้พ้นจากการผจญ" กานดามณี (มารีย์)

"ความเชื่อทำให้เราตั้งใจทำสิ่งที่จะทำ" สุรวุฒิ (เปโตร)

"เชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราให้รอด" จ๊อบ (เปโตร)

"แค่เชื่อเราจะรอด" อีฟ

"ความเชื่อทำให้ชนะทุกสิ่ง ขอแค่เราเชื่อเท่านั้น" ไอซ์ (มารีย์)

"ถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้า แล้วพระเป็นเจ้าจะประทานทุกอย่างที่เราหวังให้กับเรา และพระเจ้าจะอวยพรเรา" ชัญญา

"แค่เราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างพระเจ้า พระเจ้าก็จะไม่ทิ้งเรา" แพม (อันนาลัย)

"เวลาที่ไม่มีที่พึ่ง เราก็พึ่งพระเจ้า โดยอาศัยความเชื่อของเรา จะได้ตามที่เราต้องการหรือไม่ อันนั้นไม่จำเป็น เพราะเมื่อเราวอนขอ เราก็มีกำลังใจขึ้นมามากแล้ว" ชนาธร (อันนาลัย)

"ในยามที่ไม่มีที่พึ่งพา เราก็สามารถพึ่งพาพระเจ้าได้เสมอ" ธนภัทร (อันนาลัย)

"เชื่อว่าพระเจ้ามองเราอยู่ทุกทิศทาง และเป็นแสงสว่างให้แก่เรา" กีรพัชร (อาันาลัย)

"สอนให้เรามีความเชื่อในพระเจ้ามากๆ" ภาสกร (เปโตร)

"ได้รับความเชื่อที่แท้จริง คือถ้าเรามีความเชื่อน้อยนิดก็ย้ายภูเขาได้แล้ว" สไปร์ (เปโตร)

"เพิ่มความเชื่อในพระองค์มากขึ้น" บุษบา (เปโตร)

"ได้เชื่อในสิ่งมหัศจรรย์ และเชื่อในพระเจ้า" ปัญญานันท์ (เปโตร)

"การที่เรามีความเชื่อจะสามารถทำให้เราหมดความกังวลได้" จิดาภา (เปโตร)

"แค่มีความเชื่อก็จะสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลับเป็นไปได้" อิทธิ (เปโตร)

"ถ้าหากเรามีความเชื่อ ทุกๆ สิ่งพระเป็นเจ้าก็จะช่วยเหลือ แต่จะช้าหรือเร็วก็ได้" มนัสวี (อันนาลัย)

"เชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ไม่ตามผู้่อื่น เชื่อมั่นในพระ" ปทิตตา (เปโตร)

"แสดงถึงความเชื่อ ถ้าเราไม่มีความเชื่อในพระเจ้า หญิงตกโลหิตนั้นก็คงไม่หาย" ชนิดา (เปโตร)

"ได้รู้ถึงความเชื่อที่หญิงตกโลหิตมีต่อพระเจ้า และความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์" จิรายศ (เปโตร)

"แค่มีความเชื่อก็สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้"

"ความเชื่อช่วยทำให้เราตั้งใจในสิ่งนั้น เช่นเราเชื่อว่าเราทำได้ เราก็จะทำได้" อั้ม (เปโตร)

"ความเชื่อจะทำให้เรารอดจากความทรมานทั้งปวง ผู้ที่มีความเชื่อจะอยู่กับพระเป็นเจ้าในสวรรค์อย่างมีความสุข" นพนันทน์ (มารีย์)

"ได้รู้ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องมี และต้องเชื่อว่าเป็นไปได้" มินตรา (เปโตร)

"การที่เราแสดงความเชื่อและความรักโดยไม่มีเงื่อนไข พระเจ้าอยู่ข้างเราเสมอ" ฉัตรชนก (เปโตร)

"การมีความเชื่อไม่ว่าจะเหตุการณ์ใดก็ตาม พระเจ้าจะไม่ทิ้งเราให้เผชิญกับความทุกข์นั้นตามลำพัง" ไอยฤดี (อันนาลัย)