ทีมคำสอนสัญจรจัดกิจกรรมให้นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติส จ.อยุธยา

22-6-55 010

ทีมคำสอนสัญจร จัดกิจกรรมวันสมโภชนักบุญยอห์น บัปติส ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติส  จ.อยุธยา  ในวันที่  22  มิถุนายน  2555 เวลา 10.00-15.00 น.

โดยนักเรียนจะเข้ามาร่วมกิจกรรมทีละ 2 ระดับชั้น  ในระดับเด็กเล็ก จะเป็นกิจกรรมตอบคำถามอย่างง่ายเกี่ยวกับประวัตินักบุญยอห์น บัปติส  ในระดับเด็กชั้นโต จะดูวีดีทัศน์เกี่ยวกับนักบุญยอห์น บัปติส   และตอบคำถาม  ในการร่วมกิจกรรมครั้งนี้  นอกจากเด็กๆจะได้รับความรู้เกี่ยวกับนักบุญยอห์น  บัปติสแล้ว  ยังได้รับความสนุกสนานควบคู่ไปด้วย

 วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as)

22-6-55_001.JPG 22-6-55_002.JPG 22-6-55_003.JPG

22-6-55_004.JPG 22-6-55_005.JPG 22-6-55_006.JPG

22-6-55_007.JPG 22-6-55_008.JPG 22-6-55_009.JPG

22-6-55_010.JPG 22-6-55_011.JPG 22-6-55_012.JPG

22-6-55_013.JPG 22-6-55_014.JPG 22-6-55_015.JPG

22-6-55_016.JPG 22-6-55_017.JPG 22-6-55_018.JPG

22-6-55_019.JPG 22-6-55_020.JPG 22-6-55_021.JPG

22-6-55_022.JPG 22-6-55_023.JPG 22-6-55_024.JPG

22-6-55_025.JPG 22-6-55_026.JPG 22-6-55_027.JPG

22-6-55_028.JPG 22-6-55_029.JPG 22-6-55_030.JPG

22-6-55_031.JPG 22-6-55_032.JPG 22-6-55_033.JPG

22-6-55_034.JPG 22-6-55_035.JPG 22-6-55_036.JPG

22-6-55_037.JPG 22-6-55_038.JPG 22-6-55_039.JPG

22-6-55_040.JPG 22-6-55_041.JPG 22-6-55_042.JPG

22-6-55_043.JPG 22-6-55_044.JPG 22-6-55_045.JPG

22-6-55_046.JPG 22-6-55_047.JPG 22-6-55_048.JPG

22-6-55_049.JPG 22-6-55_050.JPG 22-6-55_051.JPG

22-6-55_052.JPG 22-6-55_053.JPG 22-6-55_054.JPG

22-6-55_055.JPG 22-6-55_056.JPG 22-6-55_057.JPG

22-6-55_058.JPG 22-6-55_059.JPG 22-6-55_060.JPG

22-6-55_061.JPG 22-6-55_062.JPG 22-6-55_063.JPG

22-6-55_064.JPG 22-6-55_065.JPG 22-6-55_066.JPG

22-6-55_067.JPG 22-6-55_068.JPG 22-6-55_069.JPG

22-6-55_070.JPG 22-6-55_071.JPG 22-6-55_072.JPG

22-6-55_073.JPG 22-6-55_074.JPG 22-6-55_075.JPG

22-6-55_076.JPG 22-6-55_077.JPG 22-6-55_078.JPG

22-6-55_079.JPG 22-6-55_080.JPG 22-6-55_081.JPG

22-6-55_082.JPG 22-6-55_083.JPG 22-6-55_084.JPG

22-6-55_085.JPG 22-6-55_086.JPG 22-6-55_087.JPG

22-6-55_088.JPG 22-6-55_089.JPG 22-6-55_090.JPG

22-6-55_091.JPG 22-6-55_092.JPG 22-6-55_093.JPG

22-6-55_094.JPG 22-6-55_095.JPG 22-6-55_096.JPG

22-6-55_097.JPG 22-6-55_098.JPG 22-6-55_099.JPG

22-6-55_100.JPG 22-6-55_101.JPG 22-6-55_102.JPG

22-6-55_103.JPG 22-6-55_104.JPG 22-6-55_105.JPG

22-6-55_106.JPG 22-6-55_107.JPG 22-6-55_108.JPG

22-6-55_109.JPG 22-6-55_110.JPG 22-6-55_111.JPG

22-6-55_112.JPG 22-6-55_113.JPG 22-6-55_114.JPG

22-6-55_115.JPG 22-6-55_116.JPG 22-6-55_117.JPG

22-6-55_118.JPG 22-6-55_119.JPG 22-6-55_120.JPG

22-6-55_121.JPG 22-6-55_122.JPG 22-6-55_123.JPG

22-6-55_124.JPG 22-6-55_125.JPG 22-6-55_126.JPG

22-6-55_127.JPG 22-6-55_128.JPG 22-6-55_129.JPG