คำสอนสัญจรจัดกิจกรรมเข้าเงียบประจำเดือนมิถุนายนของสักการสถาน คุณพ่อนิโคลาส บุญเกิด

21-6-55 31

คำสอนสัญจรร่วมจัดกิจกรรมฐานให้กับสักการสถานคุณพ่อนิโคลาสบุญเกิด  ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 9.30-12.00 น.  โดยในเดือนนี้มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนักบุญเปโตร ระดับชั้นป.5-ม.1  จำนวน 120 คน  โดยกิจกรรมทั้งหมดแบ่งเป็น 4 ฐาน ลักษณะของกิจกรรมเป็นการดูวีดีทัศน์เรื่องราวต่างๆในพระคัมภีร์และตอบคำถาม
จากวีดีทัศน์  โดยเด็กๆจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกควบคู่กันไป

วิธีการเซฟภาพให้ได้ขนาดใหญ่เท่าของจริงที่ปรากฎบนจอภาพเมื่อเวลาเรียกดูภาพ
1. เมื่อท่านเจอภาพเล็กที่ต้องการ ให้คลิ๊กขวา และเลือกเปิดลิงค์ในหน้าต่างใหม่ (open in new tab)
2. เรียกดูหน้าต่างใหม่ ท่านก็จะเห็นภาพขนาดใหญ่
3. คลิ๊กขวาที่ภาพ และเลือกบันทึกรูปเป็น (save as) 

21-6-55_01.JPG 21-6-55_02.JPG 21-6-55_03.JPG

21-6-55_04.JPG 21-6-55_05.JPG 21-6-55_06.JPG

21-6-55_07.JPG 21-6-55_08.JPG 21-6-55_09.JPG

21-6-55_10.JPG 21-6-55_11.JPG 21-6-55_12.JPG

21-6-55_13.JPG 21-6-55_14.JPG 21-6-55_15.JPG

21-6-55_16.JPG 21-6-55_17.JPG 21-6-55_18.JPG

21-6-55_19.JPG 21-6-55_20.JPG 21-6-55_21.JPG

21-6-55_22.JPG 21-6-55_23.JPG 21-6-55_24.JPG

21-6-55_25.JPG 21-6-55_26.JPG 21-6-55_27.JPG

21-6-55_28.JPG 21-6-55_29.JPG 21-6-55_30.JPG

21-6-55_31.JPG 21-6-55_32.JPG 21-6-55_33.JPG

21-6-55_34.JPG 21-6-55_35.JPG 21-6-55_36.JPG

21-6-55_37.JPG 21-6-55_38.JPG 21-6-55_39.JPG

21-6-55_40.JPG 21-6-55_41.JPG 21-6-55_42.JPG

21-6-55_43.JPG 21-6-55_44.JPG 21-6-55_45.JPG

21-6-55_46.JPG 21-6-55_47.JPG 21-6-55_48.JPG

21-6-55_49.JPG 21-6-55_50.JPG 21-6-55_51.JPG

21-6-55_52.JPG 21-6-55_53.JPG 21-6-55_54.JPG

21-6-55_55.JPG 21-6-55_56.JPG 21-6-55_57.JPG

21-6-55_58.JPG 21-6-55_59.JPG 21-6-55_60.JPG

21-6-55_61.JPG 21-6-55_62.JPG 21-6-55_63.JPG

21-6-55_64.JPG 21-6-55_65.JPG 21-6-55_66.JPG

21-6-55_67.JPG 21-6-55_68.JPG 21-6-55_69.JPG

21-6-55_70.JPG 21-6-55_71.JPG 21-6-55_72.JPG

21-6-55_73.JPG