foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2195
17784
19979
303733
436281
14614522
Your IP: 3.226.254.115
2019-11-18 05:11

สถานะการเยี่ยมชม

มี 299 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม (แผนกคำสอน) ฝ่ายงานอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีบทบาทหน้าที่ ในการรับผิดชอบงานด้านคริสตศาสนธรรมโดยตรง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานคำสอนระหว่างวัด  โรงเรียน ระดับเขต  แผนกฯ จึงตระหนักในหน้าที่อันสำคัญนี้เสมอมา  โดยการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามงานด้านคริสตศาสนา ให้บริการข้อมูล หนังสือ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานคำสอน รวมทั้งการบริการนิทรรศการ ด้านคริสต์ศาสนา และส่งเสริมจริยธรรมตามโรงเรียน เขตวัด  องค์กรคาทอลิก ฯลฯ


แผนกคริสตศาสนธรรมจึงเสนอโครงการพระคัมภีร์สัญจรนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนอภิบาลของสังฆมณฑล โดยให้สถานศึกษาคาทอลิก เป็นสนามและฐานการประกาศข่าวดี โดยโครงการนี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมตามรูปแบบหรือหัวข้อที่ทางโรงเรียนต้องการที่จะอบรมหรือให้ความรู้กับเด็กนักเรียน เพื่อสัญจรไปตามโรงเรียนคาทอลิกในอัครสังฆมณทลกรุงเทพฯ ร่วมกับ

  • งานวันวิชาการของโรงเรียน
  • สัปดาห์พระคัมภีร์
  • สัปดาห์จริยธรรม
  • วันรวมพลกิจกรรมองค์กรคาทอลิก  เช่น กองหน้าร่าเริง  พลศีล ยุวธรรมทูต
  • ฟื้นฟูจิตใจนักเรียน-ผู้ปกครอง

อีกทั้งเป็นการเยี่ยมเยียนและการประชาสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน  องค์กรคาทอลิก กับศูนย์คริสตศาสนธรรมฯ ส่งเสริม  ช่วยเหลือกันและกัน และเป็นการเผยแผ่ความรู้ ความเข้าใจหลักธรรม หลักปฏิบัติของชาวคริสต์คาทอลิกให้กับนักเรียนคาทอลิก ครูคำสอน บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียนที่นับถือศาสนาอื่นด้วย

หากท่านสนใจที่จะให้ทีมสัญจรไปจัดกิจกรรม ท่านสามารถติดต่อได้ที่แผนกคริสตศาสนธรรม โทร 02-681-3850 มือถือ 095-953-3070

ผู้ประสานงาน สมบัติ งามวงศ์