foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1775
9265
21196
130636
360810
18725688
Your IP: 3.235.45.196
2020-08-11 04:56

สถานะการเยี่ยมชม

มี 99 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงออกจดหมายพิเศษพร้อมย้ำ ตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม สงฆ์คาทอลิกทุกคนมีอำนาจในการอภัยโทษบาปให้กับคนที่ทำแท้งและมีส่วนร่วมกับการทำแท้ง โดยผู้มารับศีลอภัยบาปต้องเป็นทุกข์ถึงบาปและสำนึกผิดอย่างจริงใจ ทรงยืนยัน พระคุณการุณย์ไม่ได้รับกันแค่มหาวิหารเอกทั้งสี่ของกรุงโรม หรือที่อาสนวิหารของสังฆมณฑล แต่ยังสามารถรับได้ใน "เรือนจำผู้ต้องขังทั่วโลก" ทรงอนุญาตให้ "สงฆ์ของกลุ่มเลอแฟ๊บวร์" มีอำนาจอย่างถูกต้องในการโปรดศีลอภัยบาปตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมด้วย

สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงส่งจดหมายถึงพระอัครสังฆราช ริโน่ ฟิสิเชลล่า สมณมนตรีแห่งสมณสภาเพื่อการประกาศพระวรสารใหม่ และยังเป็นหัวหน้าของการจัดงานปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยจดหมายดังกล่าว เป็นการแจ้งถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ที่จะถูกนำมาใช้ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ซึ่งรายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1) สงฆ์คาทอลิกทุกคนมีอำนาจในการ "อภัยบาปที่เกี่ยวกับการทำแท้ง" ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
- พระสันตะปาปาย้ำว่า "การให้อภัยโทษของพระเจ้าไม่สามารถถูกปฏิเสธให้กับคนที่สำนึกผิดและเป็นทุกข์ถึงบาป เฉพาะอย่างยิ่งคนที่เข้าไปหาศีลอภัยบาปด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจริงใจอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เพื่อวอนขอการคืนดีกับพระบิดา"
- ตามกฏหมายของพระศาสนจักร (มาตรา 1398) ผู้ใดที่ทำแท้งและมีส่วนร่วมกับการทำแท้งจนสำเร็จ จะถูกขับออกจากพระศาสนจักรโดยอัตโนมัติ เขาเหล่านี้จะไม่ได้รับการยกบาปจากสงฆ์ที่โปรดศีลอภัยบาป ผู้ที่จะยกบาปนี้ได้ต้องเป็นพระสังฆราชหรือพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมายจากพระสังฆราชเท่านั้น
- แต่เมื่อประกาศนี้ออกมา พระสันตะปาปาทรงให้อำนาจแก่สงฆ์คาทอลิกทุกคนในการยกบาปให้ผู้ที่ทำแท้งและเกี่ยวข้องกับการทำแท้ง (แต่เขาต้องเป็นทุกข์ถึงบาปและสำนึกผิด)
2) พระคุณการุณย์ไม่ได้รับกันแค่มหาวิหารเอกทั้งสี่ของกรุงโรม ในพระแท่นและอาสนวิหารของสังฆมณฑลต่างๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถรับได้ใน "เรือนจำผู้ต้องขังทั่วโลกด้วย"
- พระสันตะปาปาต้องการให้ความสำคัญกับ "ผู้ต้องขังทุกคน" พวกเขาสามารถรับพระคุณการุณย์ได้ภายในวัดน้อยของเรือนจำ
- การจะได้รับพระคุณการุณย์ ทุกคนจะต้องจาริกสั้นๆ ไปยังประตูศักดิ์สิทธิ์ในสังฆมณฑลของตนด้วย
3) การโปรดศีลอภัยบาปของสงฆ์ในสังกัดกลุ่มสมาคมนักบุญปีโอ ที่ 10 (กลุ่มเลอแฟ๊บวร์) ก็มีผลถูกต้องครบสมบูรณ์ในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคืนดีอย่างแท้จริง สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงย้ำว่า "ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม จะไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกันใครทั้งนั้น" ด้วยเหตุนี้ ใครที่รับศีลอภัยบาปจากสงฆ์ของกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ ก็ถือว่า ศีลอภัยบาปนั้นได้รับการโปรดบาปโดยสมบูรณ์
- ตามปกติ สงฆ์ของกลุ่มเลอแฟ๊บวร์ ไม่มีอำนาจในการโปรดศีลอภัยบาป แต่พระสันตะปาปา ฟรังซิส ทรงอนุญาตเป็นกรณีพิเศษตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk