งานปิดปีความเชื่ออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 23 พ.ย. 2013

close year of faith 03วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2013 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดงานปิดปีแห่งความเชื่อ ณ วัดนักบุญยอแซฟ อยุธยา โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน ร่วมด้วยพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม ฯพณฯ เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย, มงชินญอร์ เจอร์มาโน เปเนโมเต้ ที่ปรึกษา และพระสังฆราชกิตติคุณยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสงฆ์ นักบวชชายหญิง และพี่น้องสัตบุรุษ

อ่านทั้งหมด