กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 6
เรียนรู้จากนักบุญมาร์เกริต ดโยวิลล์
ภูมิหลัง
    บรรดาบักบุญเป็นแบบอย่างสำหรับเราทุกคนในการรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น เราทุกคนได้รับประโยชน์จากการฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่มีชีวิตในความเชื่อ นักบุญมาร์เกริต ดโยวิลล์ เกิดที่ประเทศแคนาดา เธอเป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสาร ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล เธอแต่งงานและมีบุตร 6 คน บุตร 4 คนเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กๆ เธอดูแลสามีที่ป่วยของเธอจนกระทั่งเขาตาย แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่ยุ่งยาก จากนั้นเธอกลายเป็นหัวหน้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของเมืองมอนทรีออล เธอต่อสู้เพื่อสิทธิของคนจนให้ได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ เธอทำงานอย่างหนักเพื่อคนจนจะไม่ถูกหันหนีเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
    นักบุญมาร์เกริตเป็นคนกล้าหาญ ทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น เธอมองเห็นความต้องการและได้กระทำบางอย่างในเรื่องนี้ เธอมีชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตของคนอื่นๆ เธอมองเห็นพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าในคนยากจนและคนป่วย นักบุญคาทอลิกท่านนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ “มารดาแห่งความรักเมตตาสากล” เธอแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับทุกคนที่พบ แม้ในขณะที่ชีวิตประสบกับความยากลำบาก เธอตั้งคณะนักบวชชื่อว่า “ซิสเตอร์แห่งเมตตาธรรม” พวกเขายังคงทำงานต่อจากเธอในโรงพยาบาลและบ้านพักคนชรา นักบุญมาร์เกริต ดโยวิลล์ เป็นแบบอย่างแก่เราในการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่ตกอยู่ในความยากลำบาก

กับเด็กๆ
    แบ่งปันเรื่องนักบุญมาร์เกริต ดโยวิลล์ กับเด็กๆ และเชื้อเชิญเด็กๆ ให้แสดงบทบาทสมมุติด้วยการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล หรือบ้านที่มีผู้ป่วย โดยให้เด็กๆ เลือกว่าจะไปเยี่ยมใคร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทักทายผู้ป่วย คำถามที่จะถาม สัญญาว่าจะสวดภาวนาให้ และจะบอกลาอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้กับเด็กๆ เตือนพวกเขาให้ระลึกถึงผู้ป่วยในการสวดภาวนาประจำวันของพวกเขา