facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 6

กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 6
เรียนรู้จากนักบุญมาร์เกริต ดโยวิลล์
ภูมิหลัง
    บรรดาบักบุญเป็นแบบอย่างสำหรับเราทุกคนในการรับใช้พระเจ้าและผู้อื่น เราทุกคนได้รับประโยชน์จากการฟังเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่มีชีวิตในความเชื่อ นักบุญมาร์เกริต ดโยวิลล์ เกิดที่ประเทศแคนาดา เธอเป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสาร ทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล เธอแต่งงานและมีบุตร 6 คน บุตร 4 คนเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กๆ เธอดูแลสามีที่ป่วยของเธอจนกระทั่งเขาตาย แม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายที่ยุ่งยาก จากนั้นเธอกลายเป็นหัวหน้าของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของเมืองมอนทรีออล เธอต่อสู้เพื่อสิทธิของคนจนให้ได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์ เธอทำงานอย่างหนักเพื่อคนจนจะไม่ถูกหันหนีเมื่อพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ
    นักบุญมาร์เกริตเป็นคนกล้าหาญ ทำงานเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ดีขึ้น เธอมองเห็นความต้องการและได้กระทำบางอย่างในเรื่องนี้ เธอมีชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตของคนอื่นๆ เธอมองเห็นพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าในคนยากจนและคนป่วย นักบุญคาทอลิกท่านนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ “มารดาแห่งความรักเมตตาสากล” เธอแบ่งปันความรักของพระเจ้าให้กับทุกคนที่พบ แม้ในขณะที่ชีวิตประสบกับความยากลำบาก เธอตั้งคณะนักบวชชื่อว่า “ซิสเตอร์แห่งเมตตาธรรม” พวกเขายังคงทำงานต่อจากเธอในโรงพยาบาลและบ้านพักคนชรา นักบุญมาร์เกริต ดโยวิลล์ เป็นแบบอย่างแก่เราในการเอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่ตกอยู่ในความยากลำบาก

กับเด็กๆ
    แบ่งปันเรื่องนักบุญมาร์เกริต ดโยวิลล์ กับเด็กๆ และเชื้อเชิญเด็กๆ ให้แสดงบทบาทสมมุติด้วยการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล หรือบ้านที่มีผู้ป่วย โดยให้เด็กๆ เลือกว่าจะไปเยี่ยมใคร ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทักทายผู้ป่วย คำถามที่จะถาม สัญญาว่าจะสวดภาวนาให้ และจะบอกลาอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางให้กับเด็กๆ เตือนพวกเขาให้ระลึกถึงผู้ป่วยในการสวดภาวนาประจำวันของพวกเขา

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10513
12003
73682
238842
396775
13745245
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 11:23

สถานะการเยี่ยมชม

มี 81 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk