foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7028
9539
35988
145428
360810
18740480
Your IP: 35.172.233.215
2020-08-12 20:11

สถานะการเยี่ยมชม

มี 298 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ศีลเจิมผู้ป่วย
ศัลศักดิ์สิทธิ์แห่งความเมตตาสงสาร
    โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลเจิมผู้ป่วย พระศาสนจักรได้กระทำตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเอาพระทัยใส่ต่อคนเจ็บป่วย พระวรสารเล่าเรื่องมากมายเกี่ยวกับความเมตตาสงสารของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีต่อผู้เจ็บป่วย พระองค์ทรงออกไปหาประชาชนผู้เจ็บป่วยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ พระองค์ทรงรักษาประชาชนและเอาใจใส่ดูแลพวกเขา
    ศีลเจิมผู้ป่วยบรรเทาผู้ป่วยและครอบครัวของเขา ศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้มอบความหวังให้พวกเขาว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่เฉพาะกับพวกเขาและมอบพละกำลังในการเดินทางให้พวกเขา โดยทางศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้เราภาวนาพร้อมกับผู้ป่วย เพื่อเขาจะได้มีความกล้าหาญในยามจำเป็น
    เราทุกคนได้รับเรียกให้มีความเมตตาสงสารต่อผู้ป่วยในพระนามของพระเยซูเจ้า เราสามารถเอื้อมออกไปหาผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้ที่อยู่ในโรงพยาบาล ผู้ที่ต้องรักษาพยาบาลในระยะยาว การผ่าตัด ผู้ป่วยทางจิต ความทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า ผู้ที่อยู่กับคนพิการ คนชรา และบรรดาผู้ที่ถูกทำร้ายด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ด้วยวิธีนี้เรากระทำตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงแสดงให้เราเห็นถึงความหมายของการมีชีวิตอยู่ในความรักต่อผู้อื่น

    การเรียนคำสอนอย่างต่อเนื่องสำหรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ เตือนเราให้มีความเมตตาสงสารต่อผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นดังเช่นที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ ในฐานะชุมชนของวัด ในฐานะครอบครัวและในฐานะส่วนบุคคล เราต้องเปิดใจของเราสู่ความต้องการของผู้ป่วยในชุมชน และในโลก
    ต่อไปนี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะช่วยเด็กๆ และครอบครัวได้เรียนรู้เกี่ยวกับศีลเจิมผู้ป่วย และให้วิธีการต่างๆ ในการอภิบาลความต้องการของผู้ป่วยและคนชรา

กิจกรรมศีลเจิมผู้ป่วย กิจกรรมที่ 1
มอบเรื่องราวในพระวรสาร

ภูมิหลัง
    พระวรสารเต็มไปด้วยเรื่องราวว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงมีความเมตตาสงสารต่อประชาชนผู้เจ็บป่วย พระองค์ทรงรักษาคนป่วยและทรงปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเมตตา การรักษาเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า
    กิจการของพระองค์แสดงให้ผู้อื่นเห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์  พระเยซูเจ้าทรงประทานความหวังให้กับประชาชน การรักษาอันอัศจรรย์เป็นเครื่องหมายว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า เราเช่นกันที่ได้รับเรียกให้เป็นผู้ที่มีความเมตตาสงสารต่อผู้ป่วย

กับเด็กๆ
    ให้ดูและอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องราวในพระวรสารต่อไปนี้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเจ็บป่วย
    การรักษาคนโรคเรื้อน : มัทธิว 8 : 1-3
        ถาม : ทำไมถึงมีแต่คนโรคเรื้อนที่กราบพระองค์
    การรักษาหญิงผู้หนึ่ง : มัทธิว 9 : 20-22
        ถาม : ท่านคิดว่าหญิงผู้นี้จะรู้สึกอย่างไร
    การรักษาคนอัมพาต : มาระโก 2 : 1-12
        ถาม : การเป็นอัมพาตหมายความว่าอย่างไร
                  ชายผู้นั้นรู้สึกอย่างไรหลังจากนั้น
    การรักษาชายมือลีบ : ลูกา 6 : 6-10
        ถาม : เธอเคยแขนหักหรือไม่
    การรักษาคนตาบอด : ลูกา 18 : 35-43
        ถาม : เธอจะรู้สึกอย่างไรถ้าเธอตาบอดและพระเยซูเจ้าทรงรักษาเธอ
    การรักษาบุตรชายของข้าราชการ : ยอห์น 4 : 46-53
        ถาม : ข้าราชการผู้นั้นพูดอะไรกับพระเยซูเจ้า
    ส่งเสริมเด็กๆ (และครอบครัว) ให้ออกไปช่วยเหลือผู้ป่วยในเขตวัด ในชุมชน และในโลก ปลุกเร้าพวกเขาให้ใความเมตตาสงสารต่อผู้ที่ชีวิตอยู่ในความเจ็บป่วย พูดคุยถึงวิธีการต่างๆ ที่พวกเขาสามารถออกไปช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้น และช่วยพวกเขาในยามที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือ

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk