facebook
^Back To Top

 • 1 1
  แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด “แสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ ณ ประเทศอิสราเอล” ระหว่างวันที่ 7 - 14 กันยายน 2019 ทำให้พ่อมีโอกาสร่วมเดินทางกับ พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม คุณพ่อทัศมะ กิจประยูร ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมกรุงเทพ พร้อมกับคณะครูคำสอน พี่น้องสัตบุรุษ และคุณนวลฉวี คู่วิรัตน์ รวม 54 คน ร่วมเดินทางไปด้วยกัน
 • 2 2
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2019 ณ ห้องประชุม ตึกนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรและแบบเรียนวิชาคริสต์ศาสนา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 23 ท่าน และปิชอบ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ได้มอบของที่ระลึกแด่คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรฯ ด้วย ในงานประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2652 ครั้งที่ 1 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำให้หนังสือคริสต์ศาสนาสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชาคริสต์ศาสนาในโรงเรียนคาทอลิกของเรา
 • 3 3
  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2019 ทางแผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ปิดคอร์สอบรมพระคัมภีร์วันเสาร์ ปีที่ 30 ซึ่งได้เริ่มต้นเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2019 รวม 10 ครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. ในหัวข้อหนังสือเพลงสดุดีและสุภาษิต โดยมีคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม เป็นวิทยาการให้การอบรม ซึ่งในปีนี้มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 74 คน และในวันปิดคอร์ส ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้า และรับวุฒิบัตรจากคุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม
 • 4 4
  ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2019 แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมครูผู้ประสานงานคำสอนในโรงเรียน (สังฆมณฑล นักบวช ฆราวาส) ขึ้น ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน มีคุณครูเข้าร่วม 63 คน จากโรงเรียนของสังฆมณฑล 21 แห่ง โรงเรียนของนักบวช 16 แห่ง โรงเรียนฆรวาส 1 แห่ง และนักศึกษาชั้นปี 4 วิทยาลัยแสงธรรม
 • 5 5
  คำสอนไปรษณีย์ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาคำสอนของศาสนาคริสต์ คาทอลิก 1. เพื่อเข้าใจในคำสอนของพระเยซูเจ้า และคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก 2. ผู้ที่ต้องการรู้จักและใกล้ชิดกับพระเจ้าให้มากขึ้น 3. ผู้ที่ต้องการแสวงหาพระเจ้าในชีวิต 4. ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนความศรัทธา 5. ผู้ที่ต้องการกำลังใจ 6. ผู้ที่ต้องการสันติสุขในการดำรงชีวิต

  
  
  

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 7

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 7
การแสดงเรื่องลูกล้างผลาญ
ภูมิหลัง
    อุปมาเรื่องลูกล้างผลาญพบในพระวรสารนักบุญลูกา 15 : 11-32 ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเรื่องการให้อภัยของบิดามากกว่าลูกล้างผลาญ บิดายื่นมือออกไปต้อนรับลูกล้างผลาญกลับบ้าน ดังเช่นพระบิดาของเราทรงเอื้อมมือออกมาหาเราพร้อมกับการให้อภัย

กับเด็กๆ
    อ่านอุปมาเรื่องนี้พร้อมกับเด็กๆ และสนทนากันถึงเรื่องนี้ พูดคุยเกี่ยวกับพระบิดาที่มิใช่เพียงแค่รอคอยพระบุตรอยู่ที่ประตู แต่พระองค์ออกไปต้อนรับเขาและให้อภัยเขา เตือนเด็กๆ ว่าเหมือนกับบุตรชายคนเล็ก พวกเขาสามารถกลับบ้านไปหาพระเจ้าได้ตลอดเวลา พระเจ้าจะทรงให้อภัยพวกเขาเสมอ
    ใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อพูดคุยเรื่องบุตรชายคนโต เน้นว่าการฉลองสำหรับบุตรชายคนเล็กไม่ได้หมายความว่าบิดามิได้สนใจบุตรชายคนโต แต่บุตรชายคนโตมีความอิจฉาและปฏิเสธที่จะเข้าไปร่วมงานเลี้ยง เราต้องจำไว้ว่าเราไม่สามารถตัดสินกิจการการให้อภัยของพระเจ้าด้วยมาตรฐานของเราได้

    เชื้อเชิญเด็กๆ ให้แสดงเรื่องราวที่อ่านจากพระคัมภีร์ การมีส่วนร่วมจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจเรื่องราวและทราบว่าเกี่ยวกับอะไร อาจจะให้เด็กๆ สับเปลี่ยนกันเป็นบิดา ลูกล้างผลาญ และบุตรชายคนโต ซึ่งจะช่วยให้เรื่องนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นสำหรับพวกเขา หลังจากแสดงบทบาทสมมุติแล้ว ถามเด็กๆ ว่า
     เขารู้สึกอย่างไรที่เป็นบิดา
     เขารู้สึกอย่างไรที่เป็นลูกล้างผลาญ
     เขารู้สึกอย่างไรที่เป็นบุตรชายคนโต

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9814
12003
72983
238143
396775
13744546
Your IP: 34.231.247.139
2019-09-20 10:15

สถานะการเยี่ยมชม

มี 298 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk