แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

กิจกรรมศีลอภัยบาป กิจกรรมที่ 4
สร้อยกางเขนกระจกสี
ภูมิหลัง
    ในฐานะศิษย์ของพระเยซูคริสตเจ้า เราจะมีชีวิตอยู่ในการคืนดีและสันติ เตือนเด็ก ๆ ให้มีชีวิตอยู่ในความเชื่อในแต่ละวัน วิธีหนึ่งที่สามารถช่วยพวกเขาคือการทำกางเขนกระจกสีโดยใช้กระดาษ งานฝีมือนี้จะช่วยเด็ก ๆ ให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของพวกเขาในการประดิษฐ์บางอย่างเพื่อนำกลับไปที่บ้าน เป็นเครื่องเตือนใจพวกเขาในการติดตามพระเยซูเจ้า

กับเด็ก ๆ
      ทำให้เด็ก ๆ ดูว่าจะตัดกระดาษเป็นรูปกางเขนอันใหญ่ได้อย่างไร (สูง 11 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว) โดยใช้กระดาษสีม่วง แล้วให้พวกเขาตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างประมาณ 1 นิ้ว โดยใช้การดาษสีอื่น ๆ  เช่นสีแดง สีส้ม สีน้ำเงิน สีเขียว และสีเหลือง โดยไม่จำเป็นต้องวัด เมื่อตัดแล้วให้เด็ก ๆ นำรูปสี่เหลี่ยมสีต่าง ๆ ที่พวกเขาตัดไปติดไว้บนไม้กางเขนอันใหญ่ ให้พวกเขากำหนดการติดเองตามใจชอบ