แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

รายการวีดีทัศน์ที่ใช้เพื่อเป็นสื่อในการสอนคำสอน สอนคริสตศาสตร์ หรือดูเพื่อส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธาส่วนตัวของเรา ซึ่งมีทั้งเรื่่องราวในพันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่ มีทั้งภาพยนตร์ และการ์ตูน ซึ่งหวังว่าสื่อดีๆ แบบนี้ คงจะมีประโยชน์สำหรับลูกศิษย์ ลูกหลาน และแม้แต่ตัวเราเอง

 

รายการวีดีทัศน์ และใบสั่งซื้อ