นานาสาระ : แบ่งปันประสบการณ์/ คุณจำเนียร ปั้นทอง ออกอากาศ : วันที่ 17 สิงหาคม 2557/2014