นานาสาระ : บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม/บ้านเณรใหญ่แสงธรรมฉลอง40ปี